เอนทรีเร่งด่วนทำในชั่วโมงการสอบ!!
สำหรับทำคีย์บอร์ดให้เหมือนกับในมหาลัยโดยใช้
Bevel!!(ต่างจากเอนทรีที่แล้วที่ใช้ Extrust)
*****ก่อนจะเริ่มใส่ปุ่มต่างๆให้ไปอ่านด้านล่างก่อนจะได้ไม่ต้องแก้หลายๆรอบ
1.แนะนำให้ตั้งค่าตามนี้เพื่อที่จะให้ทำออกมาสัดส่วนถูกต้อง
Leght 50 Width 20 Lenght Segs 46 Width Seg 16
2.เหมือนกับวิธีที่แล้วคลิกขวาที่โมเดลแล้วConvert to > Convert to Editable Poly
3.เปลี่ยนจากการใช้ Extrust เป็น Bevel
****คำเตือนการใช้Bevel จะทำให้มีปุ่มนูนขึ้นมาเพราะฉะนั้น"ไม่จำเป็นต้องเว้นช่อง"แบบวิธีที่แล้ว
4.เมื่อไล่เสร็จแล้วจะได้ดั่งในภาพ
*เว้นช่องบนไว้1แถวไม่ต้องทำ
**หลังจากทำ Esc "เว้น2ช่อง"ก่อนจะทำF1
***ปุ่ม ~ ใช้ 4 ช่องเหมือนปุ่มทั่วไป
****tab ใช้ 6ช่อง (3x3)
*****CapsLock ใช้ 8 ช่อง (4x4)
******Shift ใช้ 10 ช่อง (5x5)
*******ปุ่มCapsLockตรงส่วนที่ลึกลงมาให้ลองใช้ Bevel ปรับเป็นค่า ติด-

edit @ 29 Nov 2010 09:35:27 by Flyingseal

Comment

Comment:

Tweet